Giải ngân 1,7 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng

PV.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/02/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

2 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực của Việt Nam. Nguồn: internet
2 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực của Việt Nam. Nguồn: internet
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tính đến ngày 20/02/2018, cả nước có 411 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017; 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017; 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực của Việt Nam. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh thành phố, trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 1,05 tỷ USD, chiếm 31,27 tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 434 triệu USD, chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư. Ninh Thuận đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 253,9 triệu USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư.
Trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 851,2 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Quần đảo Virgin thuộc Anh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 450 triệu USD, chiếm 13,45% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 418,5 triệu USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư.