Giải ngân 30000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở

Lê Cường

(Tài chính) Ngày 15/05/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 11/2013/TT- NHNN quy định để cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 17/01/2013 của Chính phủ với nguồn vốn giải ngân là 3000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN.

NHNN đã chỉ định 5 ngân hàng thương mại để đứng ra tổ chức cho vay. Nguồn: Internet
NHNN đã chỉ định 5 ngân hàng thương mại để đứng ra tổ chức cho vay. Nguồn: Internet
Theo Thông tư, NHNN sẽ chỉ định 5 ngân hàng thương mại gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (HD Bank) đứng ra tổ chức cho vay khoảng 30.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để hỗ trợ cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở vay.

Các đối tượng được hỗ trợ lãi suất trong gói vay vốn này bao gồm: người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; doanh nghiệp là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nhưng được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT- BXD ngày 15/05/2013 của Bộ xây dựng hướng dẩn về việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Thời hạn cho vay cũng như hỗ trợ lãi suất đối với đối tượng mua, thuê, mua nhà ở tối thiểu là 10 năm và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp nhưng không vượt quá 1/6/2023.

Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng được NHNN công bố hàng năm và áp dụng cho các khoản vay có dư nợ trong năm. Lãi suất áp dụng trong năm 2013 là 6%/năm, định kỳ vào tháng 12 hàng năm NHNN xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

Ngân hàng quy định vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay của khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở không vượt quá 20% dự án, phương án vay và không vượt quá 30% dự án, phương án vay đối với khách hàng doanh nghiệp. Trường hợp khách hàng thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ 20% giá trị căn nhà thuê mua thì ngân hàng không quy định mức vốn tối thiểu.

Bên cạnh đó, gói hỗ trợ cũng dành tối đa 30% nguồn vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển công năng sang nhà ở xã hội.

Cũng trong ngày 15/5, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Thông tư số 11/2013/TT- NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013