Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch


Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phân bổ trên 3.600 tỉ đồng. Tính đến giữa tháng 11, tổng khối lượng thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt hơn 77% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt trên 76% kế hoạch năm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76%, cao hơn cùng kỳ trên 9%. Ảnh: Ngọc Anh
Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76%, cao hơn cùng kỳ trên 9%. Ảnh: Ngọc Anh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phân bổ trên 3.600 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 11, tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 77% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt trên 76% kế hoạch năm. So với cùng kỳ, khối lượng thực hiện cao hơn 9,33%, giải ngân cao hơn 9,23%.

Cụ thể, đối với kế hoạch vốn do các sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang quản lý, giải ngân đạt trên 75,40%. Trong 26 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 13 đơn vị giải ngân đạt trên 80%, 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60%, 4 đơn vị giải ngân dưới 60%; đặc biệt có 1 đơn vị chưa giải ngân.

Tổng số kế hoạch vốn được phân bổ cho các địa phương quản lý chiếm khoảng 35% tổng vốn đầu tư công, giá trị giải ngân đến giữa tháng 11 đạt trên 72%. Trong tổng số 8 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 4 đơn vị giải ngân đạt trên 80%, 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60%, 1 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60%.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt tiến độ yêu cầu chủ yếu là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, tranh chấp về đất đai, thủ tục thu hồi đất mất rất nhiều thời gian…

Đây là khó khăn lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. Thời gian này thường mất từ 6 tháng, do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.