Tỉnh Long An:

Giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội

Theo Lê Đức/Báo Long An

Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Nghị quyết với mục tiêu đến 2025 phấn đấu bồi thường, giải phóng mặt bằng 4.000ha đất để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bồi thường giải phóng mặt bằng được tỉnh Long An quan tâm thực hiện. Ảnh: Lê Đức
Bồi thường giải phóng mặt bằng được tỉnh Long An quan tâm thực hiện. Ảnh: Lê Đức

Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu từ nay đến 2025, Long An phấn đấu bồi thường, giải phóng mặt bằng 4.000ha đất để phát triển kinh tế, xã hội

Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Mặt khác, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư; người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”

Long An là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. 10 tháng năm 2021, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 42 dự án FDI với số vốn đăng ký 3.272,5 triệu USD, 63 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 128,5 triệu USD. Với số vốn này, nguồn vốn FDI đầu tư vào Long An chiếm 1/3 so với cả nước; so cùng kỳ năm 2020, số vốn cấp mới tăng 3.008,3 triệu USD.

Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn là 1.124 dự án, vốn đăng ký 9.334,5 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD. Với thành quả trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Long An khẳng định là điểm đến an toàn, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh với nhà đầu tư, doanh nghiệp.