Giảm gánh nặng phí xét nghiệm COVID-19 đối với những người có bệnh mãn tính

TP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu tháo gỡ khó khăn, giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh mãn tính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Chính phủ yêu cầu giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh mãn tính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.
Chính phủ yêu cầu giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh mãn tính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 10/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản 7330/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phí xét nghiệm COVID-19 đối với những người có bệnh mãn tính.

Văn bản nêu rõ, ngày 20/9/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo Bộ Y tế thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế đến nay Bộ Y tế chưa có báo cáo.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 6665/VPCP-KGVX ngày 20/9/2021; kịp thời cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch về chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy định của pháp luật về việc này.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh, nhất là những người mắc bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Trước đó, dư luận tiếp tục phản ánh hiện tượng bất cập trong việc xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế, đặc biệt chi phí xét nghiệm quá sức chịu đựng của những người mắc bệnh suy thận mãn, kể cả những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm.