Quyết định số 1706/QĐ-TTg

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020


Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định này giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1706/QĐ-TTg.