Giới siêu giàu ngày càng thích cổ phiếu

Theo Hà Thu/vnexpress.net

Nhà giàu thế giới đang tăng đổ tiền vào cổ phiếu năm nay, và giảm chi cho các quỹ phòng trừ rủi ro cũng như bất động sản.

Giới siêu giàu ngày càng thích cổ phiếu. Nguồn: internet
Giới siêu giàu ngày càng thích cổ phiếu. Nguồn: internet
Khảo sát mới nhất từ UBS Wealth Management và Campden Research cho thấy cổ phiếu hiện chiếm 27,1% danh mục đầu tư của các hãng quản lý tài sản cho giới siêu giàu. Tỷ lệ này tăng 1,6% so với báo cáo năm ngoái.
Trong khi đó, cơ cấu các kênh đầu tư khác, như bất động sản và quỹ phòng trừ rủi ro, lại giảm 3,7%. Khảo sát được thực hiện với 262 hãng quản lý tài sản toàn cầu, từ tháng 2 đến tháng 5, với tài sản trung bình 921 triệu USD.

Giới siêu giàu có thể còn bỏ nhiều tiền nữa vào chứng khoán. Khoảng một phần năm cho biết có kế hoạch tăng tham gia thị trường các nước phát triển, và gần 44% muốn đầu tư vào thị trường đang phát triển.

Họ cũng đang giảm đầu tư vào các quỹ phòng trừ rủi ro. Số tiền đổ vào kênh này giảm xuống chỉ còn 6,2% danh mục. Khảo sát cho thấy nguyên nhân là người giàu lo ngại khả năng sinh lời tốt của kênh này. Khoảng 30% hãng quản lý tài sản cho biết sẽ giảm đổ tiền vào các quỹ phòng trừ rủi ro.

Giới siêu giàu năm nay cũng đang đổ ít tiền hơn vào bất động sản, chỉ chiếm 15,8% danh mục, từ 16,5% năm ngoái. Dù vậy, đây vẫn là kênh đầu tư họ ưa chuộng. 40% công ty quản lý tài sản cho biết có kế hoạch tăng đổ tiền vào đây.

Năm ngoái, các hãng quản lý tài sản cho giới siêu giàu có lợi nhuận trung bình 7%. Cao nhất là các hãng ở Bắc Mỹ, với 7,7%, nhờ giảm đổ tiền vào nhà đất.