Gỡ 3 vướng mắc về mã số doanh nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 5537/TCT-KK gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giải đáp vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế, liên quan đến việc phối hợp quản lý mã số doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Gỡ 3 vướng mắc về mã số doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên quan việc xử lý hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định về thuế; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP.

Việc xử lý hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, thành lập theo Luật doanh nghiệp, do cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết. Hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế đồng thời với thời điểm thông báo cho doanh nghiệp, về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh để biết. Cơ quan thuế thực hiện biện pháp xử lý theo quy định đối với các khoản thuế doanh nghiệp còn nợ ngân sách nhà nước (nếu có).

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục thuế giải thích, các trường hợp thu hồi được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm g Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế: “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” thì cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đến cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông tin, đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các trường hợp này.

Tổng cục Thuế cũng giải thích rõ về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý nơi chi nhánh đặt trụ sở (chi nhánh kê khai tập trung tại trụ sở chính) thì trong hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, giấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý trụ sở chính về việc chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính được thay thế cho giấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý chi nhánh về việc chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính căn cứ thông tin đăng ký, quản lý thuế có trách nhiệm xác nhận về việc chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận của doanh nghiệp.