Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương

Theo mof.gov.vn

Bà Trần Thị Tâm làm việc tại Ban QLDA giao thông Thái Nguyên đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương đối với hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Hiện đơn vị tôi đang áp dụng thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban QLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng chúng tôi gặp một số vướng mắc nên đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương

Cụ thể: Theo quy định tại Điều 10 khoản 1 ý b thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính : Sau khi đã chi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định của điều này đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định - Chủ đầu tư và Ban QLDA được chi thu nhập tăng thêm cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo hệ số điều chỉnh như sau: - Đối với BQLDA đầu tư xây dựng nhóm B và C không quá 1,1 lần quỹ lương tính theo mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức - Đối với BQLDA đầu tư xây dựng công trình quan trọng và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình có quản lý dự án nhóm A không quá 1,7 lần quỹ lương tính theo mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức.

Đơn vị chúng tôi (quản lý dự án nhóm B và C) áp dụng như sau: + Tổng quỹ tiền lương của CBCCVC trong 1 tháng là: 100.000.000 đồng + Thu nhập tăng thêm được tính với hệ số là 1,1 Vậy Tổng thu nhập tăng thêm 1 tháng của CBCCVC là: (1,1*100.000.000 )= 110.000.000 đồng Cách tính như vậy đúng hay sai: Nếu sai tính lại như thế nào cho đúng:? Kính mong Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính quan tâm hướng dẫn cho đơn vị chúng tôi Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:Tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định:“b) Thu nhập tăng thêm: Căn cứ tổng mức kinh phí quản lý dự án được sử dụng trong năm để lập dự toán và cân đối các khoản chi theo quy định; trường hợp tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài chi lương), sau khi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định tại Điều này đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định; chủ đầu tư và ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo hệ số điều chỉnh....

- Đối với BQLDA đầu tư xây dựng công trình nhóm B và nhóm C không quá 1,1 lần quỹ lương tính theo mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Đối với BQLDA đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia và BQLDA đầu tư xây dựng công trình có quản lý dự án nhóm A không quá 1,7 lần quỹ lương tính theo mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức”.

Như vậy, trường hợp Ban quản lý dự án nhóm B và nhóm C có tổng quỹ lương tính theo mức lương cơ sở là 100 triệu đồng, sau khi tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài lương), Ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm không quá 1,1 quỹ lương là 110 triệu đồng. Cách tính của độc giả là phù hợp với quy định.