Quyết toán thuế TNCN khi có nhiều nguồn thu nhập

Theo chinhphu.vn

Ông Đào Văn Dũng (TP. Hà Nội) có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 10 triệu đồng/tháng và cho thuê nhà là 18 triệu đồng/tháng. Vậy ông phải kê khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nộicó ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Đào Văn Dũng có hai nguồn thu nhập gồm tiền lương, tiền công (10 triệu đồng/tháng) và cho thuê nhà (18 triệu đồng/tháng) thì ông thực hiện kê khai thuế TNCN như sau:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp ông Dũng có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế hoặc ông có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì phải kê khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và cuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp tiền lương, tiền công của ông Dũng không thuộc các trường hợp nêu trên thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay. Cuối năm ông Dũng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay hoặc tự quyết toán thuế với cơ quan thuế (nếu không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế quy định tại điểm 2, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên).

Đối với thu nhập từ cho thuê nhà

Trường hợp ông ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; tổ chức không phải là tổ chức kinh tế; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thỏa thuận bên thuê là người nộp thuế thay thì ông trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN.

Ông Dũng không phải quyết toán thuế đối với doanh thu cho thuê tài sản.