Gỡ vướng chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm

Theo tapchithue.com.vn

Trả lời công văn số 011216-MBSVN-KT ngày 02/12/2016 của Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam (Công ty MBS Logistics VN) về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm, ngày 10/2/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định: “10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm”.

Tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế

GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: “21. Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 12/02/2015, Công ty SC Fulfil Consulting Pte. Ltd (Singapore) ký hợp đồng với Công ty MBS Logistics Việt Nam để cung cấp dịch vụ cài đặt, đào tạo phần mềm CargoWise One thỏa mãn điều kiện nêu trên - phần mềm được Công ty MBS Logistics Việt Nam mua của WiseTech Global (tổ chức nước ngoài khác) tại Việt Nam thì hợp đồng này thuộc đối tượng quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.