Tổng cục Hải quan:

Gỡ vướng mắc về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập tái xuất dưới hình thức thuê

Huy An

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1694/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Cà Mau để tháo gỡ vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tạm nhập tái xuất dưới hình thức thuê.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, đối với thuế GTGT hàng tạm nhập tái xuất dưới hình thức thuê theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 thì hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định: Tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại. 

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. ...

Tổng cục Hải quan cho biết, theo các quy định trên, trường hợp các mặt hàng dự kiến nhập khẩu là phương tiện vận tải chuyên dùng (sà lan, tàu kéo, tàu cung ứng) không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

Trường hợp các mặt hàng dự kiến nhập khẩu là phương tiện vận tải chuyên dùng (sà lan, tàu kéo, tàu cung ứng) thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.