Gỡ vướng thủ tục khai báo hải quan với trường hợp đổi tên công ty?

PV.

Trả lời ý kiến của Công ty Micrososft Mobile Việt Nam thủ tục khai báo hải quan xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa trong thời gian đổi tên công ty, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty Micrososft Mobile Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử.

Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty Micrososft Mobile Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), Công ty có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.