Google đang tìm hiểu để mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Theo Chu Thanh Vân/bnews.vn

Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam trên nguyên tắc chung của Tập đoàn này là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại không trái với cam kết quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch Google
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch Google.

Chiều 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) sang thăm và làm việc với một số bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Tập đoàn Google cho biết đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ tại Việt Nam và nhận thấy điều đáng khích lệ về mức độ ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp này, cũng như tham vọng của Chính phủ trong đào tạo một triệu kỹ sư công nghệ chất lượng quốc tế. 

“Đây là thông tin rất thú vị với chúng tôi và chúng tôi coi Việt Nam là đối tác tốt của Google trong khởi nghiệp sáng tạo”, ông Walker nói. 

Ông Kent Walker đánh giá cao cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ở 2 phương diện tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và thúc đẩy hợp tác đa phương. 

Hoan nghênh chuyến thăm của ông Kent Walker tới Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Google đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao thiện chí của Google trong hỗ trợ phát triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là những giải pháp quan trọng, góp phần để Việt Nam phát triển 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020

“Quan điểm của Việt Nam là mạnh lên về công nghệ thông tin và mạnh lên bằng công nghệ thông tin, coi công nghệ thông tin là nền tảng cho phát triển. Chúng tôi muốn Google nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và hỗ trợ cho hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo. Chính phủ ủng hộ Google hiện diện lâu dài và tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam” Phó Thủ tướng khẳng định.

Đề cập đến việc triển khai Luật An ninh mạng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác của Google với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bên liên quan trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng và góp ý xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật. Đây là điều kiện cần và đủ để tạo môi trường phát triển thuận lợi không chỉ cho lĩnh vực công nghệ thông tin, mà còn cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam. 

“Tôi cho rằng với lợi thế về thị trường và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trẻ đủ để tạo nên sức hấp dẫn cho Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói. 

Phó Chủ tịch Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam trên nguyên tắc chung của Tập đoàn này là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại không trái với cam kết quốc tế. Ông cũng đồng tình với quan điểm của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, chan hòa, khẳng định Google sẽ phối hợp với các cơ quan, hướng tới đáp ứng các mục tiêu này.