Góp phần nâng cao khả năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách

Minh Hằng

“Tài khoản Kho bạc” duy nhất được đưa vào vận hành kể từ ngày 01/11/2019. Qua đó, góp phần tập trung ngân quỹ nhà nước, nâng cao tính an toàn và khả năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách.

Báo cáo của KBNN cho hay, năm 2019, hệ thống KBNN đã cải cách mạnh mẽ hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, KBNN đã chủ động điều chuyển tiền gửi không kỳ hạn từ ngân hàng thương mại (NHTM) về Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nối tiếp đó, từ ngày 01/11/2019, KBNN đã thực hiện kết chuyển toàn bộ số dư cuối ngày các tài khoản của KBNN tại NHTM về tài khoản thanh toán tổng hợp tại NHNN, hình thành “Tài khoản Kho bạc” duy nhất, góp phần tập trung ngân quỹ nhà nước, nâng cao khả năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách.

Cũng từ tháng 11/2019, theo quy định của Bộ Tài chính, nguồn tiền gửi có kỳ hạn của KBNN tại các NHTM bắt đầu được cơ cấu lại về số lượng, kỳ hạn và lãi suất thông qua hoạt động đấu thầu. Qua đó, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, gắn quản lý ngân quỹ với quản lý nợ và hỗ trợ NHNN trong thực hiện chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh số dư ngân quỹ nhà nước cao, giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN đã tham mưu báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ và sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay, qua đó tiết kiệm chi phí lãi vay, đồng thời gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ.

Theo thống kê, năm 2019, KBNN đã nộp vào ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng - số tiền từ nguồn thu hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.