Góp vốn nhưng không mua căn hộ phải nộp thuế TNCN

Theo Đầu tư

Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ.

Cụ thể, cá nhân chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ  không có chứng từ do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế lập mà chỉ căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa 2 bên để kê khai giá mua và giá chuyển nhượng thì không được nộp thuế TNCN theo thuế suất 25% tính trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Trường hợp cá nhân có chứng từ chứng minh giá mua (chứng từ chứng minh phần vốn đã góp để mua căn hộ với tổ chức kinh tế) nhưng giá chuyển nhượng chỉ căn cứ vào hợp đồng mua - bán giữa 2 bên cũng không được coi là có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ để nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 25% tính trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán. 

Theo quy định hiện hành, trường hợp không xác định được giá  vốn và các chi phí có liên quan, cơ quan thuế sẽ áp dụng thuế TNCN 2% tính trên giá  ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Nếu giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng thấp hơn giá trị vốn góp cơ quan thuế sẽ ấn định giá chuyển nhượng bằng giá trị vốn góp để tính thuế TNCN. 

Đối với trường hợp công ty kinh doanh bất động sản tổ chức huy động vốn của cá nhân và cam kết bán căn hộ sau khi đã hoàn thành cho cá nhân góp vốn, theo Tổng cục Thuế nếu bên cho vay (cá nhân góp vốn) không chấp nhận mua căn hộ và nhận lãi suất cho vay (kể cả trường hợp lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng) thì cá nhân góp vốn phải chịu thuế TNCN theo hoạt động đầu tư vốn. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm khấu trừ 5% khi trả lãi suất cho bên cho vay. 

 Trường hợp cá nhân chấp nhận mua căn hộ và không hưởng lãi suất tiền cho vay hoặc rút vốn trước thời hạn không được nhận lãi suất theo hợp đồng đã ký kết với công ty kinh doanh bất động sản thì cá nhân không phải nộp thuế TNCN do không có thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn.