Hà Nội: Chuẩn bị khảo sát quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường

Theo daibieunhandan.vn

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 13/KH-HĐND về khảo sát tình hình, kết quả thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Nội dung khảo sát tập trung vào công tác quản lý, sử dụng hè, lòng đường để trông giữ xe máy, ô tô; công tác quản lý đào hè, lòng đường để thi công hạ tầng kỹ thuật; công tác kiểm tra, xử lý mái che, mái vẩy, lắp đặt bục bệ, bậc tam cấp... trái quy định trên hè phố.

Phạm vi khảo sát: Việc chấp hành các quy định của pháp  luật về quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã từ ngày 1/1/2016 đến thời điểm 28/2/2017. Đối tượng khảo sát: Sở Giao thông - Vận tải, UBND các quận và thị xã Sơn Tây. Việc khảo sát được thực hiện thông qua hình thức báo cáo và khảo sát trực tiếp tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, trong tháng 3/2017.

Việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng tình hình triển khai, kết quả đạt được trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường trên địa bàn Thành phố. Làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp để công tác quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.