Hà Nội đề nghị thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trực tuyến

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Tại công văn hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021 mới đây, BHXH TP. Hà Nội đặt mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV 100%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu các trường có 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH TP. Hà Nội nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện BHYT cho HSSV, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT.

ha noi de nghi thuc hien cap the bao hiem y te hoc sinh sinh vien truc tuyen
Hà Nội đặt mục tiêu bao phủ 100% BHYT tại các trường

Bên cạnh đó, BHXH TP. Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện cấp thẻ BHYT HSSV qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử; phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã lập danh sách và vận động tham gia BHYT đối với HSSV chưa tham gia hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng. Tiếp tục phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn HSSV rà soát thông tin (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, số điện thoại…) để thực hiện cấp và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho HSSV. Trường hợp sai sót đề nghị BHXH quận, huyện, thị xã cấp lại thẻ BHYT ngay cho HSSV theo quy định, đảm bảo mỗi HSSV tham gia BHYT được cấp một mã số BHXH, một thẻ BHYT duy nhất.

Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho HSSV đúng thời hạn, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2020 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2020; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03- TS chậm nhất vào ngày 20/12/2020 để gia hạn thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

BHXH quận, huyện, thị xã thực hiện tham mưu cho Quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV, giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV 100% cho các cơ sở giáo dục, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường, gắn với việc bình xét thi đua và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên; tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT HSSV thấp.

Hiện mức đóng BHYT của HSSV năm học 2020-2021 được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Luật BHYT. Theo đó, năm học mới 2020- 2021(12 tháng) mức đóng BHYT của HSSV là 804.600 đồng (HSSV đóng 70% là 563.220 đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng). Về phương thức thu, các cơ sở giáo dục sẽ linh hoạt thu tiền BHYT để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh HS vào đầu năm học (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng). Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần cả 12 tháng nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.