Hà Nội hỗ trợ lãi suất 0,2%/tháng cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Theo cpv.org.vn

(Tài chính) TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội với mức 0,2%/tháng tính trên số tiền vay và được giải ngân thực tế từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014.

Hà Nội hỗ trợ lãi suất 0,2%/tháng cho các doanh nghiệp trên địa bàn
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là thông tin trong Quyết định số 4832/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt về hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng Việt Nam cho các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm được thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo quy định của thành phố; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của thành phố và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất.

Cụ thể, các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký kết, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 tháng với mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng tính trên số tiền vay và được giải ngân thực tế trong khoảng thời gian từ 1/1/2014 đến 31/12/2014.

Ngoài điều kiện nằm trong nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ ở trên, các doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện như: không có nợ xấu, tài chính lành mạnh, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước về nộp Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp, không nợ đọng thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác bao gồm cả thuế xuất nhập khẩu.

UBND TP. Hà Nội giao cho Sở Tài chính là cơ quan đầu mối xây dựng bộ hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp. Nếu có quyết định phê duyệt của UBND TP. Hà Nội về khoản hỗ trợ lãi suất, Sở Tài chính thực hiện việc cấp phát khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp.../.