Hà Nội: Kiên quyết thu nợ bảo hiểm

Theo Tuyết Lai/daibieunhandan.vn

Tại Hội nghị giao ban báo chí, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 9 tháng năm 2018, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong 8 tháng qua, số tiền thu nợ BHXH trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả cao, giảm được khoản 427 tỷ đồng tiền nợ BHXH của năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều kết quả nổi bật 

Theo BHXH Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 1,6 triệu người tham gia BHXH; 6,4 triệu người tham gia BHYT. BHXH thành phố đang quản lý 68.329 đơn vị.

Tính đến 16/9/2018, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện là hơn 20.000 tỷ đồng, đạt gần 64% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 84% dân số; dự kiến hết năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao là 85,3%.

Thực hiện cải cách hành chính, BHXH thành phố đã bàn giao hơn 1.833 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,6% kế hoạch bàn giao sổ BHXH. Đặc biệt, việc cấp thẻ BHYT theo mã số đã được thành phố thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ, BHXH thành phố đã gửi văn bản đôn đốc thu nợ đến 21.408 đơn vị nợ BHXH. Tổ thu nợ BHXH quận, huyện, thị xã đã đôn đốc trực tiếp tại gần 5.000 đơn vị nợ, thu hồi dược 512 tỷ đồng. Việc thanh tra, kiểm tra đã được thực hiện tại 1.367 đơn vị nợ, bước đầu thu hồi được 273/576 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ đóng BHXH trên địa bàn Hà Nội cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước.

Theo Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, nguyên nhân là do nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế, tính tuân thủ pháp luật về BHXH chưa cao; một số doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng, trốn đóng BHXH, đóng không đủ số người ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trong khi đó, công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH theo quy định của Luật BHXH còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục bảo hiểm

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời gian tới, BHXH thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách BHXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tập trung vào các khu vực phi chính thức, các doanh nghiệp chưa tham gia và BHXH tự nguyện, phấn đấu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đạt 100%.

Đặc biệt, tập trung thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH, trong đó tập trung phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT gửi các sở, ngành làm cơ sở phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành. Cùng với đó, BHXH thành phố cũng tăng cường quản lý, kiểm soát quỹ BHYT; phối hợp với Sở Y tế thực hiện đấu thầu tập trung; kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh vượt trần, vượt quỹ lớn và phối hợp với công an thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Ngoài ra, theo ông Hòa, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra ở các đơn vị, công bố những doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng BHXH trên phương tiện thông tin truyền thông và xử lý nghiêm để răn đe; yêu cầu người dân chủ động phát hiện và tố cáo những hành vi gian dối, tiêu cực trục lợi BHXH, BHYT.