Hà Nội: Ký giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Hưởng ứng nội dung phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, vừa qua tại Cục Thuế Hà Nội, Cụm thi đua số 16 đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Lễ ký Giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Lễ ký Giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Theo đó, Cụm thi đua số 16 gồm 9 đơn vị thuộc các đơn vị hiệp quản khối kinh tế của TP. Hà Nội, gồm: Cục Thuế Hà Nội (Cụm trưởng), Viễn thông Hà Nội (Cụm phó) cùng các đơn vị thành viên: ; Cục Hải quan Hà Nội; Bảo hiểm xã hội Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Hà Nội; Cục thống kê Hà Nội; Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Bưu điện Hà Nội.
 
Các đơn vị trong Cụm có nhiệm vụ khác nhau, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan chủ quản cấp trên, vừa thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy, UBND Thành phố.
 
Trong những năm qua, các thành viên trong Cụm thi đua số 16 đã có những hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả và được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố đánh giá cao. Các thành viên trong Cụm luôn quan tâm, đoàn kết, tập trung, thống nhất nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh hơn.
 
Các đơn vị thường xuyên tham mưu lãnh đạo Thành phố triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành với hiệu quả cao, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế Thành phố.
 
Tại hội nghị, Cục Thuế Hà Nội - đơn vị Cụm trưởng đã đề ra nội dung ký kết giao ước thi đua; kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; quy định tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua năm 2014.
 
Cụm phát động phong trào thi đua “Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Cụm thi đua số 16 phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, văn minh, thanh lịch ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô".
 
Đồng thời đề ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các nội dung và đã thông qua kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; quy định quy chế tổ chức hoạt động của Cụm; các nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên.
 
Hội nghị đã thống nhất triển khai các nội dung, phong trào thi đua, chương trình hành động cũng như các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.
 
Các đơn vị trong Cụm đều nhất trí cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, thi đua lập thành tích thiết thực hướng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị”; chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (ngày 10/10).