Hà Nội phát động Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Theo molisa.gov.vn

Ngày 29/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi huyện Thanh trì - Hà Nội...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) TP. Hà Nội cho biết: Trong bối cảnh cả nước và Hà Nội đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, đời sống sinh hoạt của người dân và người lao động (NLĐ) đã bị tác động nghiêm trọng, trong đó có công tác đảm bảo ATVSLĐ.

Nhưng với sự chủ động, quyết liệt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc nghiêm túc của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân nên thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố cơ bản được triển khai nghiêm túc và có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiều vụ tại nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn gây những hậu quả đau lòng về người và tài sản. So với năm 2019, năm 2020 tình hình tai nạn lao động gia tăng cả về số vụ (tăng 13 vụ) và số người chết (tăng 13 người).

Một trong những nguyên nhân cơ bản đó là việc buông lỏng quản lý, không tuân thủ các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; NLĐ không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc ATVSLĐ. Bên cạnh đó, còn có tâm lý chủ quan, lơ là, coi thường công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN) của NLĐ và người sử dụng lao động.

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” của Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Bạch Liên Hương đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và NLĐ tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của nội dung tháng hành động; các quy định của Luật ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lồng ghép các chương trình chuyên đề, sự kiện nổi bật để thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; gắn kết chặt chẽ tuyên truyền ATVSLĐ với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các cấp, ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và NLĐ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về AT VSLĐ. Người sử dụng lao động thường xuyên cải thiện điều kiện lao động, trang bị kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho NLĐ. NLĐ cần chủ động tích cực, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đơn vị phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ đảm bảo ATVSLĐ; tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động; đo kiểm tra môi trường lao động; khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo ATVSLĐ, các đơn vị đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các làng nghề; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật, nội quy, quy trình ATVSLĐ.

Phát biểu hưởng ứng Tháng Hành động ATVSLĐ TP. Hà Nội năm 2021, bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, cho biết: Trong nhiều năm qua, công tác ATVSLĐ trên địa bàn đã được quan tâm chú trọng. Huyện Thanh Trì đã có nhiều giải pháp tăng cường chủ động phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho NLĐ.

Để công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ được duy trì thường xuyên, UBND huyện Thanh Trì tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ cho NLĐ và người sử dụng lao động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các các biện pháp ATVSLĐ.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Cùng với đó là chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên...