Hà Nội: Sẽ tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao

PV.

(Tài chính) Sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội hiện đã dẫn đầu cả nước với 50 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 178/386 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 - 18 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội hiện đã dẫn đầu cả nước với 50 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 178/386 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 - 18 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn đang ngày một khang trang, văn minh hơn, đời sống của nông dân ở Thủ đô cũng từng bước được nâng lên. Điểm bứt phá vươn lên của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới là chọn dồn điền đổi thửa làm khâu đột phá.

Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt khu vực nông thôn của thủ đô đang không ngừng được nâng cấp và cải thiện. Hiện 100% số xã đã có đường ô tô cứng hóa đến trụ sở xã; đường trục thôn, liên thôn cứng hóa trên 95%; số xã có tổ chức thu gom rác thải đạt 98%; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 90%...

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai công tác tổng kết rút kinh nghiệm ở các xã đã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sức lan toả ra các xã khác. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Hà Nội thời gian tới tập trung vào việc nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao; củng cố vai trò của các Hợp tác xã và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.