Xây dựng mô hình mẫu khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Xây dựng mô hình mẫu khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Theo Bộ Xây dựng, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã…) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.
Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng.
Lan tỏa nhiều mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lan tỏa nhiều mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã sáng tạo triển khai hiệu quả các mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) như: “Phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất mua thẻ BHYT hộ gia đình”, “Hùn vốn mua thẻ BHYT”, “Biến rác mua thẻ BHYT"... Các mô hình này đã thu hút đông đảo người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Các mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam

Các mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bài viết nêu các mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng như: Mô hình dự báo tài chính (FPM); Mô hình đánh giá khả năng chịu đựng hệ thống (Stress-test); Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng (DEA); Mô hình xếp hạng các tổ chức tín dụng; Hệ thống mô hình cảnh báo sớm (theo phương pháp Alman’s Z-Score); Hệ thống mô hình vệ tinh. Bên cạnh đó, bài viết nêu ra một số lưu ý khi sử dụng các mô hình này.
Vấn đề đặt ra khi áp dụng mô hình đánh giá quản lý đầu tư công của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam

Vấn đề đặt ra khi áp dụng mô hình đánh giá quản lý đầu tư công của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam

Mô hình đánh giá quản lý đầu tư công (PIMA) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là hình mẫu giúp đánh giá các thực hành quản lý cơ sở hạ tầng của tất cả các nước có mức độ phát triển khác nhau. PIMA được thiết kế dựa trên 3 giai đoạn cơ bản của quản lý đầu tư công gồm: Lập kế hoạch, phân bổ vốn và triển khai thực hiện; Khái quát mô hình đánh giá quản lý đầu tư công của IMF; Nhận diện hạn chế cũng như lợi ích đạt được khi áp dụng mô hình PIMA. Tác giả gợi mở những vấn đề cần thiết bổ sung thêm vào mô hình này khi áp dụng tại Việt Nam.
Một số mô hình lý thuyết nền sử dụng  trong nghiên cứu về thuế và tuân thủ thuế

Một số mô hình lý thuyết nền sử dụng trong nghiên cứu về thuế và tuân thủ thuế

Ở một số quốc gia phát triển, nghiên cứu về thuế và hành vi tuân thủ thuế được các học giả quan tâm từ rất sớm. Qua nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực thuế, tuân thủ và trốn thuế trước đây cho thấy, một số khung lý thuyết được các học giả vận dụng để nghiên cứu như: Lý thuyết về độ thỏa dụng kỳ vọng, lý thuyết mô hình răn đe kinh tế, lý thuyết triển vọng…
Hiệu quả tích cực từ mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại Trà Vinh

Hiệu quả tích cực từ mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại Trà Vinh

Thời gian qua, trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để giúp người dân tham gia mạng lưới an sinh bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó điển hình là mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Trà Vinh. Nhờ triển khai sáng tạo mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn thực hiện, làm theo.