Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế

PV.

Hà Nội tạo điều kiện thông thương cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa để tạo cầu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và chuẩn bị sẵn sàng cho việc phục hồi kinh tế khi dịch bệnh lắng xuống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Nguồn: internet
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Nguồn: internet

Đó là thông điệp được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định nhấn mạnh tại hội nghị "Đối thoại với doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội" diễn ra chiều ngày 16/4/2020.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, đến nay chưa thể đánh giá hết mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến kinh tế. 

Với TP. Hà Nội, 3 tháng đầu năm tăng trưởng của Thành phố là 3,72%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Nếu ngành Nông nghiệp của thành phố không bị sụt giảm thì mức tăng trưởng của thành phố sẽ cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thông thường, lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng mạnh, nhưng trong quý I/2020 lại giảm 1,17%. Tuy nhiên, các ban, ngành Thành phố đang nỗ lực để đặt mục tiêu cả năm ngành Nông nghiệp phải tăng khoảng 4,62% bằng cách tái cơ cấu sản xuất, tăng đàn gia cầm, gia súc. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, bên cạnh mục tiêu hàng đầu là tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội đang phấn đấu giảm thiểu thiệt hại kinh tế; duy trì và phát triển sản xuất để bảo đảm nguồn lực an sinh xã hội và chuẩn bị tiềm năng để phục hồi kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội đã hứa với Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng chung của Thành phố gấp 1,3 lần bình quân tăng trưởng chung của cả nước. Ngoài cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn doanh nghiệp sẽ chung tay thực hiện mục tiêu này; cố gắng giảm thiểu những thiệt hại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc phục hồi kinh tế khi dịch bệnh lắng xuống.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, sau khi có quy định của Chính phủ, Thành phố cam kết chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, Thành phố sẽ tổng hợp để dự kiến tuần tới báo cáo Thủ tướng Chính phủ với tinh thần ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thành phố cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với phòng, chống dịch; tạo điều kiện thông thương cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa để tạo cầu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế trực tuyến, Thành phố sẽ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông trong tuần tới để triển khai công việc, với mục tiêu cứ 1.000 dân sẽ có 1 doanh nghiệp, chú trọng hình thức trực tuyến, kể cả với các dịch vụ công.

Về đầu tư công, trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội có hơn 107 nghìn tỷ đồng vốn, chiếm 10% đầu tư công của cả nước. Hà Nội đã quyết tâm tháo gỡ tất cả những vướng mắc để giải ngân gần 40 nghìn tỷ đồng trong năm 2020. Cho rằng đây là nguồn lực lớn để kích hoạt đầu tư tư nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn các nhà đầu tư phối hợp với Thành phố để triển khai hiêu quả các khoản đầu tư này.