Hà Nội: Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến


Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hà Nội phấn đấu hoàn thành bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe.

Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn.
Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2019, TP. Hà Nội cũng đã lập quy hoạch phương tiện giao thông đường bộ trước mắt quy hoạch các phương tiện vận tải công cộng xe buýt, taxi… Theo đó, mở mới 15 tuyến buýt (9 tuyến trợ giá, 4 tuyến không trợ giá, 2 tuyến city tour.

Xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án Thành phố thông minh tập trung vào những nội dung cụ thể như xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông.

Đồng thời, đã thực hiện xong thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với tư vấn, hiện đang giao Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương và dự toán chi tiết của nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe”.

Sở Giao thông Vận tải đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị đầu cuối bảo đảm việc thực hiện kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân được hiệu quả”…

6 tháng cuối năm 2019, UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như  hoàn thành bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe; nghiên cứu ứng dụng các thiết bị đầu cuối bảo đảm việc thực hiện kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân được hiệu quả;

Đồng thời lập Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào; Đề án “Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các Quận vào năm 2030”; Đề án “Quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông”.

Song song với đó, sẽ hoàn thành việc rà soát, bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân.

Hoàn chỉnh hồ sơ ban hành Quyết định điều chỉnh hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.