Hải quan Bình Dương: Công tác Kiểm soát Hải quan đạt hiệu quả cao

Xuyền Lê

(Tài chính) Trong năm 2013, trên địa bàn tỉnh Bình Dương tình hình vi phạm pháp luật về hải quan cũng có những diễn biến tương đối phức tạp; Hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn như: vận chuyển hàng không hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong địa bàn hoạt động hải quan, tái xuất tái nhập trễ hạn, gian lận định mức, nhập hàng không khai báo…

6 tháng đầu năm 2013 Cục Hải quan Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính 368 vụ. Nguồn: FinancePlus.vn
6 tháng đầu năm 2013 Cục Hải quan Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính 368 vụ. Nguồn: FinancePlus.vn

Qua số liệu từ các đơn vị trực thuộc, kết quả 6 tháng đầu năm 2013 Cục Hải quan Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính 368 vụ, số tiền xử phạt và truy thu là hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 18 vụ gian lận thương mại (GLTM). Đặc biệt, Đội Kiểm soát Hải quan đã trực tiếp bắt giữ 02 vụ, tịch thu tang vật với giá trị hơn 100 tiệu đồng.

Với những kết quả đạt được, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan Bình Dương hàng tháng cung cấp 02 bản tin nghiệp vụ về phương thức, thủ đọan buôn lậu, giang lận thương mại cho các đơn vị thuộc và trực thuộc làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro (QLRR), kiểm tra sau thông quan, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Duy trì tuyên truyền về công tác CBL và GLTM qua nhiều hình thức: bản tin nghiệp vụ, website, báo chí, vận động, đường dây nóng; Duy trì thường xuyên 03 chuyên mục trên website Hải quan Bình Dương; Bản tin Hải quan Quốc tế, Hải quan Việt Nam từ cửa khẩu đến cửa khẩu, bản tin 113 để tuyên truyền về phòng, ngừa, đấu tranh phòng chống buôn lậu và GLTM. Trong 6 tháng cuối năm 2013, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có thể sẽ gia tăng nhất là vào dịp cuối năm, dịp Tết. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất có thể lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế.

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với Ban chỉ đạo 127/ĐP, với Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan hữu quan trong và ngoài ngành trong công tác đấu tranh phòng, CBL, GLTM, hàng gian, hàng giả; phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và GLTM của tập thể CBCC; Chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, doanh nghiệp trọng điểm, mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác Kiểm soát Hải quan.