Hải quan Bình Dương thành lập Tổ xử lý tờ khai hải quan tai chỗ

T. Linh

Cục Hải quan Bình Dương vừa ban hành Quyết định 106/QĐ-HQBD thành lập Tổ xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ và tờ khai chưa qua khu vực giám sát (Gọi tắt là Tổ 106) nhằm không để tồn đọng các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn treo trên hệ thống.

Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp làm tờ khai hải quan
Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp làm tờ khai hải quan

Hiện nay, toàn ngành Hải quan đang tích cực xử lý các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ theo yêu cầu tại công văn số 2411/TCHQ-GSQL; công văn 346/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2020 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát phân loại xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.

Trên cơ sở các Chi cục báo cáo số liệu các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn treo trên Hệ thống, Cục Hải quan  Bình Dương đã ban hành Quyết định 106/QĐ-HQBD thành lập Tổ xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ và tờ khai chưa qua khu vực giám sát (gọi tắt là Tổ 106) quyết tâm thực hiện xử lý không để tồn đọng các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn treo trên hệ thống.

Tổ xử lý tờ khai tại chỗ gồm 09 thành viên từ 03 Chi cục Hải quan trực thuộc, trong đó 01 dồng chí Phó Chi cục trưởng làm Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện rà soát khoảng 45.010 tờ khai tại các mốc thời điểm trước và sau Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Để giải quyết các tờ khai tồn đọng trên, Tổ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt như: Tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đi đến 12 Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh và Chi cục Hải quan Chơn Thành để phối hợp, cung cấp đầu mối để liên lạc cung cấp thông tin tìm ra các tờ khai đối ứng.

Ngoài ra, Tổ cũng ứng dụng nhiều giải pháp về công nghệ thông tin để thuận tiện trong quá trình phối hợp giữa 02 bộ phận: Bộ phận lưu động (đi các Chi cục hải quan bạn) và Bộ phận tai chỗ (xử lý các tờ khai tại các Chi cục trực thuộc) để kịp thời cung cấp các dữ liệu nhằm kiểm tra, đối chiếu được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

Song song đó, Tổ xử lý cũng đã thu thập được các thông tin về các đầu mối tại các Chi cục Hải quan nơi có tờ khai nhập khẩu đối ứng nhưng Tổ chưa có điều kiện đến làm việc trực tiếp được để gửi danh sách các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ cần xác định thông tin tờ khai Đối ứng.

Tại các Chi cục cũng thành lập các Tổ xử lý và xây dựng Kế hoạch thực hiện riêng, trong đó thể hiện rõ các tiến độ hoàn thành cho từng Chi cục; phân công CBCC tham gia Đoàn công tác 106; mời các doanh nghiệp có số lượng tờ khai xuất khẩu tại chỗ còn tồn lớn tới Chi cục để tuyên truyền, phối hợp cùng tham gia tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng tồn động.

Các Chi cục đã triển khai có hiệu quả như Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore.

Bằng nhiều biện pháp hiệu quả, sau gần 1 tháng Tổ xử lý 106 đã đạt được một số kết quả đáng kể, từ hơn 45.010 tờ khai còn tồn động nay còn tồn khoảng 3.425 tờ khai. Để giải quyết tiếp số tờ khai tồn động nêu trên, Tổ 106 quyết tâm tìm các giải pháp thích hợp để tham mưu xử lý dứt điểm số lượng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn tồn động.

Các khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp báo cáo và đề xuất tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải quyết tồn động các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn treo trên Hệ thống của toàn Cục Hải quan Bình Dương.