Cục Hải quan Bình Dương nỗ lực cán đích sớm

T. Trúc

Tính đến ngày 15/11/2019 Cục Hải quan Bình Dương thu được 13.982 tỷ đồng, đạt 96,69% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng), tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là hết quả hết sức khả quan, thể hiện tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của toàn đơn vị.

Tính đến ngày 15/11/2019 Hải quan Bình Dương thu đạt 13.982 tỷ đồng, bằng 96,69% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng)
Tính đến ngày 15/11/2019 Hải quan Bình Dương thu đạt 13.982 tỷ đồng, bằng 96,69% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng)

 Năm 2019, được đánh giá là năm tiếp tục có nhiều tác động từ việc thực hiện các cam kết Hiệp định tự do thương mại, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bằng tinh thần nỗ lưc, quyết tâm cao, Cục Hải quan Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các mặt trận.

Theo thông tin từ Cục Hải quan Bình Dương, tính đến ngày 15/11/2019 đơn vị đã thu được 13.982 tỷ đồng, đạt 96,69% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (14.460 tỷ đồng), tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018; đạt 90,79% chỉ tiêu phấn đấu (15.400 tỷ đồng). Kết quả này mang lại từ việc Hải quan Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ nuôi dưỡng nguồn thu, làm tốt công tác thu hồi nợ, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan…

Trong những tháng đầu năm, Cục còn làm tốt công tác thu hồi nợ thuế quá hạn thông qua các biện pháp cưỡng chế dừng xuất nhập cảnh; trích tiền từ các tài khoản ngân hàng; thực hiện xóa nợ thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện (trong năm đã tiến hành thực hiện xóa nợ 04 Công ty với số nợ được xóa là gần 5 tỷ đồng; thu hồi nợ quá hạn của 01 công ty số tiền trên 1,16 tỷ đồng. Với kết quả này, Cục đã hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 của Tổng  cục Hải quan giao thu hồi là 2.327.518.355 đồng.

Song song với đó, công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Hải quan Bình Dương quyết liệt thực hiện. Với tình thần, kiên quyết không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, để hạn chế dần các sai phạm Cục Hải quan Bình Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, thường xuyên nhắc nhỡ cảnh báo sai phạm đi đôi với hướng dẫn thủ tục hải quan định kỳ.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Trong những tháng đầu năm, Cục đã phát hiện 1.735 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt 22.330.468.680 đồng.

Thực hiện Kế hoạch phê duyệt của Tổng cục Hải quan về công tác kiểm tra sau thông quan, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, sát sao chỉ đạo triển khai. Dó đó, công tác kiểm tra sau thông quan tại đơn vị được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Kết quả, tính đến ngày 15/11/2019, đơn vị đã thực hiện được 52 vụ, số thuế thu nộp NSNN qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 134,36 tỷ đồng, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2018 (43,4 tỷ).

Trong năm, đơn vị đã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về dịch vụ công trực tuyến cho DN, góp phần đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, giảm thời gian thông quan, tăng cường tính công khai, minh bạch, phòng chống nhũng nhiễu. Tính đến 15/11/2019, đơn vị đã tiếp nhận được 25.328 hồ sơ qua mạng, duy trì là đơn vị thứ 2 trong toàn ngành có số hồ sơ giải quyết qua mạng.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả trên, trong những tháng đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 02 trụ sở làm việc mới khang trang tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đội nghiệp vụ Bàu Bàng; Xây dựng mới và đưa vào sử dụng thêm 01 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container di động.

Đặc biệt, Cục đã sửa đổi, ban hành Sổ tay hướng dẫn Thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật; biên soạn và ban hành trên 39 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công chức giúp phát hiện và phòng tránh sai sót nghiệp vụ.

Công tác đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hải quan Bình Dương cũng đạt nhiều kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW luôn được Đảng bộ và Ban lãnh đạo Cục được quan tâm triển khai hiệu quả.