Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Phi Vũ

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Hải quan Bình Dương đã chủ động, tích cực vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Cục thăm và làm việc với Công ty TNHH SANAKY Việt Nam.
Ông Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Cục thăm và làm việc với Công ty TNHH SANAKY Việt Nam.

Qua nắm tình hình từ đầu tháng 2/2020 đến nay, Cục Hải quan Bình Dương nhận thấy hoạt động xuất nhập khẩu đang chịu những ảnh hưởng từ tác động của dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan Bình Dương dự báo trong thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu hoặc có nguồn gốc từ các nước bị dịch Covid – 19 sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Để kịp thời động viên, chia sẽ khó khăn và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngày 11/3/2020, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH SANAKY Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã thăm hỏi, động viên Công ty khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất để tạo việc làm cho người lao động và đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước.

Phía Công ty cho biết trong tháng 02/2020 do ảnh hưởng Covid - 19 nên hoạt động của doanh nghiệp có chậm lại do thiếu nguồn cung nguyên liệu, tuy nhiên doanh nghiệp đã cố gắng tìm nguồn cung khác thay thế.

Từ cuối tháng 2 đến nay tình hình đã từng bước cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đi vào ổn định so với trước, Công ty TNHH SANAKY Việt Nam bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn và cảm ơn sự hỗ trợ của Cục Hải quan Bình Dương cũng như chính quyền địa phương.

Cùng với việc trực tiếp thăm một số doanh nghiệp gặp khó khăn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng tiếp tục chỉ đạo các Chi cục cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều giải pháp.

Một trong những giải pháp cần tập trung là các Chi cục Hải quan trực thuộc phải thường xuyên quan tâm nắm chắc thông tin tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, Phòng Giám sát quản lý nghiên cứu, tham mưu kịp thời lãnh đạo Cục các giải pháp hỗ trợ thiết thực, giúp DN ổn định sản xuất, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, đảm bảo số thu nộp ngân sách nhà nước năm 2020.