Hải quan Cần Thơ: Thu ngân sách đạt trên 90% chỉ tiêu pháp lệnh 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo Báo cáo của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, trong kỳ tính từ ngày 16/8 đến ngày 15/9, ngành Hải quan Cần Thơ thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 160,16 tỷ đồng, tăng 23,89% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2014 đến nay thu ngân sách Nhà nước ước đạt là 1.378,019 tỷ đồng, bằng 90,36% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2014, bằng 84,80% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 39% so cùng kỳ năm 2013.

Hải quan Cần Thơ: Thu ngân sách đạt trên 90% chỉ tiêu pháp lệnh 2014
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tính riêng trong kỳ, Hải quan Cần Thơ đã làm thủ tục hải quan cho 113 doanh nghiệp. Tổng số tờ khai phát sinh là 2.840 tờ khai, lũy kế từ đầu năm 2014, tổng số tờ khai hải quan ước đạt 25.166 tờ khai, tăng 26,56% so cùng kỳ năm 2013.

Cũng trong tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại hải quan Cần Thơ ước đạt trên 260,987 triệu USD. Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 181,949 triệu USD, Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 79,038 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2014 đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện đạt gần 2,230 tỷ USD, tăng 55,78% so cùng kỳ năm 2013.

Đạt được kết quả đáng khích lệ trên là do, ngay từ đầu năm 2014, ngành Hải quan Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính trên địa bàn trong việc thu thuế xuất nhập khẩu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hải quan - Thuế - Kho bạc và Ngân hàng Thương mại trong công tác triển khai thu nộp ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Cần Thơ còn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành tài chính và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tổng cục Hải quan./.