Hải quan chủ động rà soát các vụ việc buôn lậu nổi cộm

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 41 về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: PV.
Các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: PV.
Thực hiện Công văn số 344 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được chỉ đạo và triển khai tập trung thống nhất trong toàn Ngành, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật… Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính chuyền, các cơ quan chức năng để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lộng hành do thiếu trách nhiệm, không quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, chậm phát hiện, xử lý vi phạm…

Các đơn vị chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm, được dự luận chú ý, nhưng chỉ được xử lý hành chính để xem xét lại, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doing hàng giả; xác lập chuyên an trinh sát lớn đánh trúng, đánh đúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 1.255 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 28,550 tỷ đồng; thu vào NSNN đạt 12,177 tỷ đồng, khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 1 vụ.