Hải quan Đà Nẵng thiết thực đồng hành cùng doanh nghiệp

Trần Huyền

Năm 2024, công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan tiếp tục được Cục Hải quan Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: internet
Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: internet

05 hoạt động trọng tâm

Để tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng đã sớm ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024. 5 hoạt động sẽ được Cục triển khai theo kế hoạch này gồm: Thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác Hải quan-Doanh nghiệp.

Trong đó, về hoạt động thông tin tuyên truyền, Lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị tăng cường chuyển đổi đa dạng phương thức thông tin tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng di động trực tuyến và các nền tảng xã hội. Đồng thời, tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kiểm tra thực tế hàng hoá (qua ứng dụng QR, Zalo...) để doanh nghiệp có thể đăng ký kiểm tra thực tế hàng hoá từ xa giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách xây dựng đa dạng, linh hoạt các hoạt động hỗ trợ để kịp thời tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, chính xác các phản ánh, kiến nghị của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Cục sẽ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện "Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng" nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động này.

Để triển khai hiệu quả hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp, Lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị chú trọng đổi mới cách thức hợp tác đối tác theo hướng đi vào thực chất; xây dựng quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và các bên có liên quan. Theo đó, mở rộng phạm vi, thành phần tham gia quan hệ đối tác với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; kết nối, mở rộng hợp tác với các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp, doanh nhân các cơ quan liên quan thông qua việc ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự tin cậy giữa cơ quan Hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

Hoạt động tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan cũng được chú trọng. Theo đó, đơn vị xác định thực hiện hiện đại hóa kênh giám sát, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để mở rộng các kênh giám sát, công cụ tiện tích giúp người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào quá trình giám sát thực thi pháp luật hải quan đảm bảo phản ánh, kiến nghị được giải đáp kịp thời, thỏa đáng, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp.

Các nội dung khác của kế hoạch cũng hướng tới tăng cường hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp để góp phần nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên. Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan.

Phát triển quan hệ đối tác ngày càng thực chất

Triển khai kế hoạch công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024, Cục Hải quan Đà Nẵng vừa phối hợp với Liên Minh Hỗ trợ Công Nghiệp Việt Nam (VISA) tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề Báo cáo quyết toán dành cho doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Hội thảo đã chia sẻ một số kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế đến cộng đồng doanh nghiệp với 03 chuyên đề: Cơ sở pháp lý và các vấn đề cơ bản lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu (chuyên đề 1); Chia sẻ kinh nghiệm thực thực tiễn khi lập các Báo cáo quyết toán hải quan tại doanh nghiệp (chuyên đề 2); Một số vấn đề rủi ro trong khi lập báo cáo quyết toán hải quan, giải pháp quản trị nội bộ, giảm thiểu rủi ro trong báo cáo quyết toán (chuyên đề 3). Đồng thời, đại diện Hải quan Đà Nẵng đã giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Hội thảo không chỉ giúp doanh nghiệp nắm vững được các quy định, nguyên tắc lập Báo cáo quyết toán mà còn đi sâu vào tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp. Từ đó, cùng các chuyên gia trao đổi, thảo luận chỉ ra những vấn đề và phương pháp tốt nhất, giúp doanh nghiệp nhận biết các lỗi thường gặp và hướng dẫn xử lý nhằm thực hiện đúng quy định, phòng ngừa rủi ro, hạn chế sai sót phát sinh trong lập Báo cáo quyết toán.

Trước đó, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh-Liên Chiểu - Cục Hải quan Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp với chủ đề "Cơ sở sản xuất và địa điểm kiểm tra". Tại hội nghị này, cơ quan hải quan cũng đã đối thoại, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến các nội dung như: thủ tục thông báo thay đổi thông tin về cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; điều kiện đáp ứng kiểm tra giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất; thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa; thủ tục đăng ký địa điểm kiểm tra tại chân công trình, nhà máy hoặc cơ sở sản xuất...

Có thể nói, các hội nghị, hội thảo được Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức không chỉ mang đến những lợi ích thiết thực, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn là một trong những hoạt động, giải pháp đổi mới cách thức phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đưa các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. Qua đó, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện thủ tục hải quan.