Hải quan Hải Phòng khởi tố hình sự 6 vụ việc vi phạm

Theo baohaiquan.vn

Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã khởi tố hình sự 6 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã khởi tố hình sự 6 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã khởi tố hình sự 6 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Đáng chú ý, số lượng vụ án bị khởi tố hình sự từ đầu năm đến nay lớn hơn tổng số vụ việc khởi tố trong năm 2015 và 2014. Cụ thể, năm 2015 toàn Cục chỉ có 5 vụ việc bị khởi tố hình sự; trong năm 2014 con số này là 4 vụ.

Một trong những vụ vi phạm lớn nhất từ đầu năm 2016 đến nay vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng là vụ vận chuyển trái phép 392.000 bao thuốc lá do Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I bắt giữ tháng 3-2016.

Số thuốc lá ngoại được chứa trọng một container 40 feet, vận chuyển trên tàu Lucky Merry chuyến 001N nhập cảnh cảng Tân Vũ, Hải Phòng ngày 17-3-2016. Trên chứng từ vận tải và tài liệu xác minh, người gửi hàng là một công ty nước ngoài thông qua một đại lý giao nhận vận chuyển có địa chỉ ở Hà Nội là Minh Anh Express Co Ltd nhưng không có thông tin về người nhận hàng cụ thể. Tuy nhiên, đại lý giao nhận này đã từ chối nhận hàng.

Ngày 23-3, Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả kiểm tra phát hiện hàng hoá là 392.000 bao thuốc lá điếu, có ký hiệu JM WHITE và JM.

Ngoài các vụ việc bị khởi tố hình sự kể trên, Hải quan Hải Phòng còn xử lý vi phạm hành chính hơn 3.200 vụ việc. Trong đó có 21 vụ vi phạm vượt thẩm quyền được chuyển cho Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền phạt 260 triệu đồng.