Hải quan Quảng Ninh: Đề xuất giải pháp chống buôn lậu thuốc lá

Theo thoibaotaichinhvietnam.com.vn

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2014 - 2017), lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 145 vụ buôn lậu, tang vật là 249.320 bao thuốc lá các loại…

Hải quan Quảng Ninh thu giữ xử lý thuốc lá nhập lậu. Nguồn: PV.
Hải quan Quảng Ninh thu giữ xử lý thuốc lá nhập lậu. Nguồn: PV.

Trong vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh (BCĐ 389 tỉnh), thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tham mưu cho BCĐ 389 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Từ đó, các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thuốc lá gửi kho ngoại quan có nguy cơ, dấu hiệu gian lận thẩm lậu trở lại nội địa tiêu thụ và có phương án phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nguy cơ thẩm lậu thuốc lá qua hình thức tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan luôn tiềm ẩn.

Tại các kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), lượng hàng thuốc lá tồn tương đối lớn, tạo ra áp lực trong công tác giám sát của lực lượng hải quan. Tính đến thời điểm ngày 15/11/2017, lượng thuốc lá điếu 555, ESSE làm thủ tục tái xuất qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 59.706 kiện (thuốc lá điếu hiệu 555 chiếm gần 99%).

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm lợi dụng loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan để buôn lậu mặt hàng thuốc lá điếu 555, ESSE, Cục Hải quan Quảng Ninh đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với Bộ Công thương giải pháp thu hẹp đầu mối cửa khẩu được thực hiện thủ tục tạm nhập - tái xuất đối với mặt hàng thuốc lá. 

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đề xuất chỉ cho phép hàng hóa là thuốc lá điếu hiệu 555, ESSE làm thủ tục hải quan theo loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất và gửi kho ngoại quan tái xuất qua cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế đường bộ. Không được tái xuất qua cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, điểm thông quan, kể cả cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, điểm thông quan nằm trong khu kinh tế cửa khẩu./.