Hải quan Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành

PV.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị về Cải cách hành chính trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hội Nghị có sự tham gia của Đại diện các Bộ ngành; Đại điện các đơn vị kiểm tra chuyên ngành; Đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; Đại diện Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh và Chi cục Hải quan CK cảng Cái Lân, cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Hoành Mô.

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung đánh giá cao vai trò và những lợi ích có được từ việc triển khai 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cửa khẩu cảng Cái Lân và cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.

Theo đó, một số mặt hàng nhập khẩu thời gian thông quan đã được cải thiện đáng kể: Mặt hàng vải may mặc thời gian còn 01 ngày (trước đây thời gian từ khi lấy mẫu đến khi có kết quả kiểm tra khoảng 5 ngày);

Mặt hàng ô tô nhập khẩu là 5,8 ngày, giảm 0,4 ngày so với trước; Kiểm dịch thực vật trong vòng 10 giờ kể từ khi kiểm tra, đã có giấy thông báo tạm giải phóng hàng; giấy chứng nhận kiểm dịch là 3 ngày.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành như: Số lượng danh mục hàng hóa thuộc diện phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành công bố hiện nay còn quá nhiều (Tổng số có 11 bộ, ngành công bố với 18 danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan).

Một số địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đã được triển khai tuy nhiên chưa được đầu tư máy móc trang thiết bị để có thể thực hiện triển khai kiểm tra ngay tại cửa khẩu, các mẫu hàng hóa phải đưa sang các địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng để kiểm tra. 

Một số đơn vị trên địa bàn như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế có khả năng và máy móc thiết bị để kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng tuy nhiên lại không được Bộ chủ quản có thẩm quyền chỉ định; Một số mặt hàng cùng được điều chỉnh và công bố cần kiểm tra chất lượng của nhiều bộ ngành….

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các địa điểm kiểm tra chuyên ngành, các ý kiến tại Hội nghị đều cho rằng, phải thực hiện rà soát và kiện toàn về thể chế qui định về việc kiểm tra chuyên ngành, rút gọn và giảm bớt đối tượng phải thực hiện kiểm tra; 

Cải cách về phương thức kiểm tra chuyên ngành, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành, chuyển sang hậu kiểm (có thể thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan); Thực hiện chỉ định đối với các đơn vị địa phương có khả năng thực hiện kiểm tra chuyên ngành để thực hiện kiểm tra với một số nhóm mặt hàng…

Theo kết quả đo chỉ số thời gian thông quan một lô hàng nhập khẩu trung bình hiện nay là 115 giờ trong đó thời gian thông quan của cơ quan Hải quan là 32h38 phút, chiếm 28%, 72% thời gian còn lại là tác nghiệp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, việc đi lại của doanh nghiệp…