Hải quan Quảng Ninh tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch bệnh

Quang Hùng

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang được Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai quyết liệt, hiệu quả song song với các giải pháp đồng hành tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất nhập khẩu an toàn.

 Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái làm việc với Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái làm việc với Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam.

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa yêu cầu trưởng các đơn vị tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của các cấp, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm soát, quản lý toàn diện về an toàn dịch bệnh trong các hoạt động của đơn vị, quyết tâm không để xảy ra ổ dịch tại cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên rà soát công chức, người lao động của đơn vị có lịch trình di chuyển đi đến và tiếp xúc các vùng đã phát hiện ca mắc, kịp thời khai báo với cơ quan y tế địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và duy trì nghiêm chế độ báo cáo. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc thông tin, hành trình di chuyển của người ra, vào làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành đánh giá, xác định các vị trí việc làm có nguy cơ cao, rất cao để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và chỉ định xét nghiệm hàng tuần hoặc mỗi ngày đảm bảo an toàn cao nhất cho cơ quan, đơn vị.

Công chức, người lao động tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định phòng, chống dịch Covid-19 mọi lúc, mọi nơi; chủ động giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi đến các vùng trong và ngoài tỉnh có ca mắc Covid-19; đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quét mã QR,…

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện ca mắc (Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên…).

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã và đang được Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai quyết liệt, hiệu quả song song với các giải pháp đồng hành tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất nhập khẩu an toàn.

Đặc biệt, để chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch, Hải quan Quảng Ninh xây dựng kế hoạch số 3321/KH-HQQN ngày 8/10/2021 hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong đó, đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, huy động các nguồn lực, đề xuất các giải pháp hạn chế, đẩy lùi, thích ứng với dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng với cán bộ, công chức, lao động.

Đồng thời, đề xuất các sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, ổn định sản xuất, góp phần phục hồi nền kinh tế song song với công tác phòng, chống dịch.