Hải quan Quảng Ninh triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2022

Thu Hiền

Nhằm tiếp tục tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK trên địa bàn, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch đo thời gian thông quan, giải phóng hàng năm 2022.

Công chức Hải quan Quảng Ninh thực hiện nghiệp vụ tại khâu Kiểm tra giám sát hàng hóa
Công chức Hải quan Quảng Ninh thực hiện nghiệp vụ tại khâu Kiểm tra giám sát hàng hóa

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức tổ chức đo giải phóng hàng 2 lần trong năm 2022, cụ thể: lần thứ nhất vào quý II/2022, dự kiến thời gian đo từ ngày 11 đến ngày 16/5/2022.

Lần thứ hai vào quý III (thời gian đo theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan) đối với 100% tờ khai hải quan thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 6 ngày làm việc liên tục (từ thứ 2 đến hết thứ 7 tuần đo) của tất cả các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (rừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại) tại 5/6 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do lượng tờ khai phát sinh ít, không đủ mẫu đo).

Kết quả đo trong năm 2022 sẽ được so sánh với kết quả đo giải phóng hàng tương ứng của năm 2021. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ phân tích, đánh giá, xác định những khó khăn, bất cập trong các khoảng thời gian tác nghiệp cụ thể trong quy trình thủ tục của cơ quan Hải quan và thời gian tác nghiệp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên quan phát sinh trong khoảng thời gian kể từ khi đăng ký tờ khai hải quan đến khi quyết định thông quan lô hàng, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp.

Đặc biệt, kết quả đo giải phóng hàng sẽ được Cục Hải quan Quảng Ninh sử dụng làm một trong những căn cứ đánh giá mức độ chuyên nghiệp, chuyên sâu của từng cán bộ, công chức hải quan tại mỗi khâu nghiệp vụ cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan hải quan. Từ đó, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động nghiệp vụ tại mỗi đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn Cục.

Từ năm 2016 đến nay, công tác đo thời gian giải phóng hàng luôn được Cục Hải quan Quảng Ninh quan tâm và thực hiện đều đặn từ 2-3 lần/ năm, đây được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đưa ra những giải pháp mới, kịp thời và đủ mạnh để tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi đáng kể cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.