Giải pháp tăng thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh

Xuân Hương

Năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao thu ngân sách 10.600 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu, Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những giải pháp tăng thu hiệu quả, bền vững của Cục Hải quan Quảng Ninh
Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những giải pháp tăng thu hiệu quả, bền vững của Cục Hải quan Quảng Ninh

Cục Hải quan Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu thu NSNN năm 2022 đạt 10.600 tỷ đồng, với kịch bản: Thu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 1.885 tỷ đồng, thu từ than nhập khẩu 2.900 tỷ đồng, thu từ than xuất khẩu 800 tỷ đồng, thu từ xi măng, clinker xuất khẩu 630 tỷ đồng…

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cho từng chi cục trực thuộc như: Chi cục HQCK cảng Hòn Gai 4.545 tỷ đồng; Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả 4.500 tỷ đồng; Chi cục HQCK Móng Cái 1.315 tỷ đồng; Chi cục HQCK Hoành Mô 200 tỷ đồng; Chi cục HQ Bắc Phong Sinh 35 tỷ đồng; Chi cục HQCK cảng Vạn Gia: 5 tỷ đồng...

Xác định thu NSNN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để quản lý và tăng thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao.

Cụ thể: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch điều hành thu NSNN năm 2022. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận tiện, dễ thực hiện và giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, duy trì doanh nghiệp truyền thống và thu hút doanh nghiệp mới tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn.

Cục Hải quan nói chung và các chi cục hải quan trực thuộc nói riêng đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thúc đẩy XNK an toàn như: Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp thông qua nhiều kênh thông tin (email, điện thoại, tin nhắn SMS, tổ chức đoàn công tác hỗ trợ…) để nắm bắt kịp thời thông tin tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Các Tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp Cục tới các Chi cục cũng được kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan, thông qua đó để rà soát các khâu nghiệp vụ, cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan hải quan.

Bên cạnh các giải pháp tăng thu NSNN, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng, chống gian lận nhất là trong khai báo tên hàng, số lượng, mã số, trị giá, thuế suất.

Cục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro để kiểm soát chặt chẽ đặc biệt đối với cá lô hàng có nguy cơ gian lận cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; qua đó giảm tỷ lệ kiểm tra và tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm qua  kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan, đảm bảo kiểm soát tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn quản lý; quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK qua cửa khẩu, hàng hóa lưu giữ tại các địa điểm kiểm tra tập trung, kho ngoại quan… Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về NSNN; là tốt công tác theo dõi, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm…

Để quản lý và tăng thu NSNN hiệu quả, Cục Hải quan Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Chi cục Hải quan trực thuộc và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Tổ quản lý và tăng thu NSNN của Cục.

Ngày 22/02/2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 của Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Theo đó, Cục yêu cầu các chi cục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch và kịch bản thu đã xây dựng, rà soát, nắm chắc nguồn thu để đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu NSNN; đặc biệt là chủ động theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến thu NSNN, từ đố đề xuất giải pháp, phương án khả thi để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao.