Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Hụt thu 1.000 tỷ đồng do hàng nhập khẩu giảm

Theo baohaiquan.vn

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đến hết tháng 9/2017, số thu nộp ngân sách tại đơn vị đã bắt đầu hụt thu khoảng 1.000 tỷ đồng so với dự báo.

Ô tô nhập khẩu đang giảm mạnh. Nguồn: PV.
Ô tô nhập khẩu đang giảm mạnh. Nguồn: PV.
Theo đó, số thuế thu trong tháng 9 đạt 8.124 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng 8/2017 (9.465,122 tỷ đồng). Phân tích của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, thu NSNN trong tháng 9/2017 đạt thấp do lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi, xăng dầu, sắt thép, hàng tiêu dùng giảm mạnh… kéo theo kim ngạch hàng nhập khẩu chỉ đạt 7,674 tỷ USD, giảm 12,25% so với tháng 8/2017 (8,745 tỷ USD).

Tính đến ngày 30/9/2017, Cục Hải quan TP.HCM thu đạt 78.600 tỷ đồng, đạt 72,11% so với kế hoạch 109.000 tỷ đồng, đạt 71,45% so với chỉ tiêu phấn đấu (110.000 tỷ đồng), tăng 7,68% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, để đạt được chỉ tiêu phấn đấu, trong 3 tháng còn lại của năm, mỗi tháng Cục Hải quan TP.HCM phải thu hơn  10.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tình hình chung như hiện nay nếu không nỗ lực phấn đấu, không xây dựng giải pháp cụ thể thì thu NSNN năm 2017 của Cục Hải quan TP.HCM sẽ rất khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6292/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2017 về thực hiện nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo các chi cục hải quan xây dựng giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả trong những tháng cuối năm, quyết tâm phải hoàn thành chỉ tiêu được giao.