Hạn "chót" nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 là ngày 1/4/2019


Theo Cục Thuế Hà Nội, Thứ hai ngày 1/4/2019 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018.

Thứ hai ngày 1/4/2019 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018. Nguồn: internet
Thứ hai ngày 1/4/2019 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018. Nguồn: internet

Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo quy định tại Luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế “chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”. 

Tuy nhiên, ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2018 là ngày chủ nhật (ngày 31/3/2019). Do đó, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 sẽ là ngày Thứ hai (1/4/2019).

Riêng đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào. 

Vì vậy, để không mất thời gian chờ đợi của người nộp thuế đồng thời giảm áp lực cho cả người nộp thuế và công chức thuế, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể nộp hồ sơ sau thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 (sau ngày 1/4/2019).