Hàn Quốc: Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP tăng với tốc độ đáng báo động

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã công bố thống kê cho thấy tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ nhanh nhất thế giới trong năm 2019.

Tỷ lệ nợ trên GDP trong khu vực tư nhân của Hàn Quốc trong quý IV/2019 tăng lên 197,6%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với quý III/2019.
Tỷ lệ nợ trên GDP trong khu vực tư nhân của Hàn Quốc trong quý IV/2019 tăng lên 197,6%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với quý III/2019.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) ngày 21/6 công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong số 43 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới trong năm 2019.

Theo đó, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc đạt 95,5% trong quý IV/2019, tăng 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước đó. Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) có cùng tỷ lệ này với Hàn Quốc và cũng là khu vực có tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP tăng nhanh nhất trong số 43 nền kinh tế, trong đó có cả Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo sau Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc), Na Uy, Trung Quốc và Thái Lan là các nền kinh tế có tốc độ tăng tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP cao, với các mức tăng lần lượt là 1 điểm phần trăm, 0,8 điểm phần trăm và 0,6 điểm phần trăm.

Quý IV/2019 chứng kiến tỷ lệ nợ trên GDP của các thể chế phi tài chính Hàn Quốc đạt 102,1%, tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước đó.

Tỷ lệ nợ trên GDP trong khu vực tư nhân của Hàn Quốc trong quý IV/2019 tăng lên 197,6%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với quý III/2019. Đây là mức tăng lớn thứ ba, sau hai mức tăng lần lượt 7,2 điểm phần trăm và 3,1 điểm phần trăm của Singapore và Chile.