Hệ thống Kho bạc cần "tăng tốc" cập nhật chứng từ nộp NSNN

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Hải quan trong việc xử lý thông quan hàng hoá và đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản đề nghị giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và KBNN quận, huyện trực thuộc thực hiện việc cập nhật và truyền Bảng kê chứng từ nộp ngân sách nhà nước (NSNN) theo đúng quy trình quản lý thu của dự án Hiện đại hoá quy trình thu nộp NSNN.

 Hệ thống Kho bạc cần "tăng tốc" cập nhật chứng từ nộp NSNN
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội. Nguồn: baohaiquan.vn

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phản ánh với KBNN về hiện nay vẫn còn có một số đơn vị KBNN tỉnh, thành phố chậm cập nhật và truyền Bảng kê chứng từ nộp NSNN đã gây ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu và tính phạt chậm nộp thuế cho người nộp thuế.

Theo quy định của Bộ Tài chính về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức phối hợp thu NSNN. Theo đó, cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN và Ngân hàng thương mại thực hiện việc truyền và nhận dữ liệu danh mục dùng chung; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về mã số thuế, tên người nộp NSNN, mục lục NSNN, kỳ thuế, số thuế phải nộp của từng người nộp NSNN, danh sách tờ khai hải quan và các thông tin dữ liệu trên tờ khai hải quan; Tổ chức nhận chứng từ thu NSNN từ KBNN và đối chiếu số đã thu NSNN với KBNN.

Bên cạnh đó, các cơ quan này sẽ kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu; phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các lỗi truyền, nhận dữ liệu nhằm đảm bảo khớp đúng về số phải thu, số đã thu NSNN.