VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 293/2016/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo Thông tư, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (gọi chung là xe ô tô) đã đăng ký lưu hành là đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư này.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 293/2016/TT-BTC là đã bổ sung thêm đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ; bao gồm:

- Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

- Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trong trường hợp nêu trên, để không chịu phí thì phải có đầy đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế: Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 và Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM