VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Thông tư số 36/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 26/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 36/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM