VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hướng dẫn quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

(Tài chính) Ngày 24/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTG Ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo Thông tư trên, nguyên tắc quản lý kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách và đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng; Kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở phải được quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 98-2013-TT-BTC.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM