VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 225/2016/TT-BTC:

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 225/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đối với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Theo Thông tư, người nộp phí chứng nhận an toàn biến đổi gen là các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm.

Tổ chức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mức phí phải nộp cho 01 lần thẩm định chứng nhận an sinh học biến đổi gen dùng làm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm là 120 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phải nộp 100% tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách chậm nhất là ngày 05 hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 106/2014/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 225/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM