VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 290/2016/TT-BTC:

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

Thông tư quy định người nộp phí là doanh nghiệp nộp hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử mạng; tổ chức thu phí là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Mức thu phí thẩm định trò chơi điện tử trên mạng là 5 triệu đồng.

Trường hợp nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng được thẩm định nhưng không đủ điều kiện thì doanh nghiệp không  được hoàn trả số phí đã nộp.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thẩm định nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng thu được vào ngân sách Nhà nước.

Riêng tổ chức thu phí thẩm định nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng được khoán kinh phí hoạt động thì được trích lại 90% để trang trải chi phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 290/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM