VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 135/ 2018/TT-BTC:

Quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do KBNN nhận bảo quản

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 135/ 2018/TT-BTC Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Thông tư số 135/ 2018/TT-BTC gồm 9 điều, quy định về việc quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; Các tổ chức, cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc giao, nhận tài sản gửi bảo quản với các đơn vị Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019 và thay thế Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

- Thông tư số 135/ 2018/TT-BTC

- Phụ lục Thông tư số 135/2018/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM