VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 538/QĐ-BTC:

Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại Bộ Tài chính

Ngày 24/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 538/QĐ-BTC kèm theo “Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính”.

Theo Quyết định, nội dung phân cấp quản lý công chức, viên chức tại Quy định này bao gồm: 
- Đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật (gọi tắt là công tác nhân sự).
- Giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (gọi tắt là quản lý biên chế, ngạch, bậc).
- Ban hành tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch viên chức ngành Tài chính.
- Cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và ngoài nước.
- Các nội dung khác về quản lý công chức, viên chức không thuộc phạm vi điều chỉnh, của Quy định này được thực hiện phân cấp quản lý theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 538/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM